Tarih: 18.10.2021
CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI FATMA ŞAHİN’E ÇAĞRIDA BULUNDULAR

“GÖÇMEN, SIĞINMACI, MÜLTECİ ÇEŞİTLİ STATÜLERDE MİLYONLARCA İNSAN, ARTIK KENTLERİMİZİN BİRER SAKİNİ VE HER TÜRLÜ BELEDİYE HİZMETİNİN FAYDALANICISI OLMUŞ BU KİŞİLER ADINA DA GENEL BÜTÇEDEN YEREL YÖNETİMLERE, DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARININ TESPİT ETTİĞİ GÖÇ İLE GELEN İLAVE NÜFUS KADAR EK PAY VERİLMESİ KONUSUNDA, GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI ADINA CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL BELEDİYE BAŞKANLARI OLARAK SİZDEN DESTEK VE ÖNCÜLÜĞÜNÜZÜ TALEP EDİYORUZ.!”

 

 

8-9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in ev sahipliğinde Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya Kırşehir Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu ile birlikte Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katılmıştı.

 

Yapılan toplantıların ardından aralarında Kırşehir Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu’nun da bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi İl Belediye Başkanları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e “Türkiye Belediyeler Birliği olarak tüm belediyelerimizin karşı karşıya kaldığı bu sorunu çözüme kavuşturmak, yerel yönetimlere nefes olmak adına bu konunun takipçisi olmanızı ve bizlere güzel haberler vermenizi temenni ediyoruz.” diyerek çağrıda bulundular.

 

Yapılan açıklamada şunları ifade edildi:

“Sayın Başkanım,

Ülkemiz içinde bulunduğu coğrafya nedeniyle tarihin en eski çağlarından bu yana göç yollarının kesiştiği bir yer olmuştur. Son yıllarda komşu ülkelerde savaşın gittikçe artan ateşi, terörizmin insanca yaşamı yok edişi, binlerce insanın ölümüne, sakat, yersiz, yurtsuz kalmasına, milyonlarcasının da vatanlarını terk etmesine sebep olmuştur.

 

Canını kurtarmak, kendisine ve ailesine insanca bir yaşam sunabilmek hayaliyle türlü zorluk ve engeli göze alan pek çok insan en yakınlarında bulunan ülkemize de yoğun bir göç dalgası ile ulaşmışlar ve neredeyse pek çok şehrimize dağılmışlardır.

 

Göç yoluyla ülkemize gelenlerin sayısı ülke nüfusunun % 10’unu ifade eden rakamlara ulaşmıştır. Bazı kentlerde kümelenen aşırı sığınmacı nüfusu belediye hizmetlerinin verilmesinden, asayiş sorunlarına çeşitli şekillerde önümüzde ciddi bir sorun yumağı olarak büyümektedir.

 

Bu sorunu en ciddi ve büyük boyutlarda yaşayan bir ilimizin Belediye Başkanları olarak, karşı karşıya olduğunuz sorunların, kurumsal ve insani sorumluluklarınızın büyüklüğünün farkındayız.

 

Göç yoluyla gelip kentlerimizde ikamet eden sığınmacıların insanca koşullarda yaşayabilmeleri, yatağa aç girmemeleri için tüm Belediye Başkanları Belediye kaynaklarını kullanarak çeşitli ayni destekler, eğitim, adaptasyon vb sosyal çalışmalar yürütmekte, Belediyeler tarafından üretilen pek çok hizmetten göç yoluyla gelen insanların da eşit olarak faydalanmasına çalışılmaktadır.

 

Ancak bu durum kaynak kullanımında yerel yönetimler adına sorunlu bir alan olma yolunda hızla büyümektedir. Mevcut ekonomi, kıt kaynaklar, tasarruf tedbirleri vb nedenlerle kent halkına dahi hizmet götürmede zorlanan pek çok belediyenin omzuna şimdi de göç yoluyla gelenlerin yükü de eklenmiştir.

 

Göçmen, sığınmacı, mülteci çeşitli statülerde milyonlarca insan, artık kentlerimizin birer sakini ve her türlü belediye hizmetinin faydalanıcısı olmuş bu kişiler adına da genel bütçeden yerel yönetimlere, devletin ilgili kurumlarının tespit ettiği göç ile gelen ilave nüfus kadar ek pay verilmesi konusunda, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması adına Cumhuriyet Halk Partisi İl Belediye Başkanları olarak sizden destek ve öncülüğünüzü talep ediyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın; göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak adına çalışmaların etkinliğinin arttırılmasını hedefleyen Göç Başkanlığı kurulması çalışmalarını da takip ediyoruz.

 

Türkiye Belediyeler Birliği olarak tüm belediyelerimizin karşı karşıya kaldığı bu sorunu çözüme kavuşturmak, yerel yönetimlere nefes olmak adına bu konunun takipçisi olmanızı ve bizlere güzel haberler vermenizi temenni eder, işlerinizde kolaylıklar dileriz. Saygılarımızla.”

Çağrı Merkezi
Copyright © 2020 T.C. Kırşehir Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır.
Ceviz Bilişim Web Tasarım
ONLİNE İŞLEMLER