Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere 21 Mayıs 2019 Salı günü
saat 14.00
’da Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi yapılacaktır.