İşletme ve İştirakler Müdürü

Telefon : 0 (386) 213 10 23 Dahili: 2210

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yönergesi