03.01.18 15:27

Kırşehir Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Ocak Dönemi toplantısını 16 gündem maddesi ile Belediye Başkan Vekili Veli Şahin başkanlığında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi meclis salonunda 04 Ocak 2018 Saat: 14.00’da yapılacak

16 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısının ilk gündem maddesinde Gündemin birinci maddesi Açılış ve Yoklama ile başlayacak.

Gündemin İkinci Maddesi Bir önceki meclis kararlarının okunması. Gündemin üçüncü maddesi Denetim Komisyonu seçimi yapılacak. Gündemin dördüncü maddesi İmar komisyonunun Raporlarının görüşülmesi ve Gündemin beşinci maddesi İmar Komisyonuna Hava edilecek talepler görüşülerek komisyona havale edilecek. Gündemin altıncı maddesi Belediyemize ait 3829 ada 1 nolu parselde 218,00 m2 ve 5425 m2 ada 5 nolu parselde 806,57 m2 hisselerin tahsisinin görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi Şehrin Muhtelif Caddelerinde Sert Zemin ile peyzaj ve çevre düzenlemesi inşaatı yapımı İş’inde kullanılmak üzere Kredi alımı için Belediye Başkan Yardımcısı Halil Tan’a yetki verilmesinin görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi Kale ve Çevresi (Uzun Çarşı ve Yeni Çarşı 1.Çarşı ) Çevre düzenleme ve sokak sağlamlaştırma yapım İş’inde kullanılmak üzere kredi alımı için Belediye Başkan Yardımcısı Halil Tan’a yetki verilmesinin görüşülmesi. Gündemin dokuzuncu maddesi Asfalt Yapımı İş’inde kullanılmak üzere kredi alımı için Belediye Başkan Yardımcısı Halil Tan’a yetki verilmesinin görüşülmesi. Gündemin onuncu maddesi Kırşehir Belediyesi Şehir içi Minibüs Terminali Yapım İş’inde kullanılmak üzere Kredi Alımı için Belediye Başkan Yardımcısı Halil Tan’a yetki verilmesinin görüşülmesi. Gündemin on birinci maddesi Karayolları 61.Şube Şefliği Kampüs Binası Yapımı İş’inde kullanılmak üzere Kredi Alımı İçin Belediye Başkan Yardımcısı Halil Tan’a yetki verilmesinin görüşülmesi. Gündemin On ikinci maddesi Kilit Beton Parke ile Yol Kaldırım Düzenlemesi Yapım İş’inde kullanılmak üzere Kredi Alımı için Belediye Başkan Yardımcısı Halil Tan’a yetki verilmesinin görüşülmesi. Gündemin On üçüncü maddesi Yağmur Suyu Yapım İşi’nde kullanılmak üzere Kredi Alımı için Başkan Yardımcısı Halil Tan’a yetki verilmesinin görüşülmesi. Gündemin on dördüncü maddesi Belediye Başkan Yardımcılarına Protokol Yapma Yetkisi verilmesinin görüşülmesi. Gündemin on beşinci maddesi Kadroların görüşülmesi ve Gündemin on altıncı maddesi Dilek ve Temenniler ile meclis toplantısı sona erecek.