Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
04.02.18 15:21
01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" Yönetmeliği gereğince Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilerek sınavda başarılı olan personellerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları, sağlık raporlarına göre geçişleri Tespit Komisyonu tarafından 27.03.2018 günü tekrar değerlendirilmiş olup, 
 
 
EK-1 listede yer alan ad ve soyadları yazılı olan personellerin Belediye Şirketinde “İşçi” statüsüne geçirilmesinde sakınca olmadığı,  EK-2 listede yer alan ad ve soyadları yazılı olan personellerin ise Belediye Şirketinde “İşçi” statüsüne geçişlerinin kabul edilmemesine karar verilmiştir. İşçi statüsüne geçirilmeyen personel ise Yönetmeliğin 36’ıncı Maddesi gereğince Kırşehir Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde itiraz edebilirler. Yönetmeliğinin 35’inci Maddesi gereği yapılan ilan tebliğ yerine geçecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır. 27.03.2018