Telefon : 0 (386) 213 10 23 

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönergesi